Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri
Grunnkurs | Klasserom
3 dager

Novapoint Arealplan

Målgruppe

Hvorfor ta kurset:
For å få grunnleggende kunnskap og innføring i arealplanlegging med Novapoint Arealplan. Praktisk gjennomgang og øvinger som effektiviserer prosjekteringen.

Kurset passer for alle planleggere i offentlig, kommunal eller privat virksomhet.

Innhold

Grunnleggende Novapoint med etablering av Quadrimodell, innlesing av SOSI-fil, oppretting av triangulert terrengoverflate og lag i grunnen. Gjennomgang av oppgaver, objekter, utforsker og egenskaper, samt vinduene plan, 3D, lengde- og tverrsnitt. Uttegning av kart fra Quadrimodell til AutoCAD, samt oppretting av arbeidstegning med rutenett og Xref. Rydding av- og bruk av informasjon fra kartet videre i planen.
Konstruksjon av senterlinjer for veg i horisontal- og vertikal. Geometrifunksjoner for veg, snuplass, parkering, bussholdeplass, sikttrekanter og hjørneavrunding. Linjetyper, formålsdefinering og symboler koblet mot SOSI egenskapsdata og i hht. Miljøverndepartementets produktspesifikasjoner. Redigering av egenskaper på linjer og areal-formål, redigering av formål og egenskaper med ”Søk etter formål i tegning”. Planer med ulike vertikalnivåer. Uttegning og presentasjon av planen med tegnforklaring. Overføring av ferdig plan til SOSI og kontroll av filen med SOSI-kontroll. Enkel visning av planen i 3D. 

Forkunnskaper

Du må ha noe erfaring fra planlegging og prosjektering. Grunnleggende kjennskap til Windows, AutoCAD.
Kurset holdes på norsk. 

Kursledere

Jakob Kowalski

Kurs

Ingen kurs er satt opp Meld din interesse
Jakob Kowalski
Jakob Kowalski Novapoint Basis og Novapoint Arealplan
Tlf:
+47 67 81 71 77
NoSpam
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT