Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri
Grunnkurs | Klasserom
2 dager

Novapoint Landskap

Hvorfor ta kurset: 
For å få grunnleggende kunnskap og innføring i landskapsprosjektering i 3D med Novapoint Landskap, SketchUp med Novapoint og Novapoint Basis. Praktisk gjennomgang av funksjoner i Novapoint og øvinger som effektiviserer prosjekteringen.

Målgruppe

Kurset passer for alle landskapsarkitekter og andre som prosjekterer terrengformer i 3D i offentlig, kommunal eller privat virksomhet. 

Innhold

Vi går gjennom eksport og import av en dwg tegning til Quadrimodellen, og oppretting av arbeidstegning med Xref. I tillegg går vi gjennom dynamisk høydesetting med Novapoint Landskap, samt terrengforming i Quadrimodellen. Vi vil konstruere og masseberegne egne terrengformer med masse-beregning basert på triangelmodell i tegning. Beregning av skråningsutslag fra 3D-linjer for bruk til byggegroper, dammer, massetak mm. Avansert 3D-linjehåndtering for å konstruere enkle veger og andre langs-gående objekter. Utsetting av planter med plantegroper, plantefelt og beregninger, konstruere rotkasser og andre objekter i 3D med SketchUp. Vi går igjennom Sandbox tool og terrengforming med SketchUp

Forkunnskaper

Du bør ha erfaring med Novapoint Basis eller ha tatt grunnkurs i Novapoint Basis.
Det er en fordel med noe erfaring fra planlegging og prosjektering. Grunnleggende kjennskap til Windows og AutoCAD er også en forutsetning.
Kurset holdes på norsk.

Kursledere

Mats Fensholt

Pris

kr 10.200,00

Kurs

Sandvika 31.03.2020 (Last ned) Påmelding
Mats Fensholt
Mats Fensholt Novapoint Landskap og Prosjektleder Novapoint Produktbibliotek
Tlf:
+47 67 81 71 95
NoSpam
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT