Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri
Grunnkurs | Klasserom
3 dager

Novapoint VA

Hvorfor ta kurset: For å få grunnleggende kunnskap og innføring i vann- og avløpsprosjektering med Novapoint VA. Praktisk gjennomgang og øvinger som effektiviserer prosjekteringen. Grunnkurset i Novapoint Basis er kursets første dag.

Målgruppe

Det passer for alle som prosjekterer vann og avløp i offentlig, kommunal eller privat virksomhet.

Innhold

Grunnleggende innføring i Novapoint VA|Kabel med etablering av Quadrimodell, innlesing av SOSI-filer, oppretting av triangulert terrengoverflate og lag i grunnen. Gjennomgang av oppgaver, objekter, utforsker og egenskaper, samt vinduene plan, 3D, lengde- og tverrsnitt. Definering av beregningsgrunnlag for kum og grøft, uttegning av VA tilpasset kart fra Quadri-modell til AutoCAD, oppretting av arbeidstegning i AutoCAD. Konfigurering av ledninger, kummer og grøftetverrsnitt. Konstruksjon av ledningstrasé i plan og profil ved bruk av forskjellige redigeringsfunksjoner. Tegningsproduksjon med plan- og profiltegning samt tverrsnitt-tegninger. Utskrivning av rapporter med mengder, masser og stikningsdata. Eksport av ferdig prosjekt til SOSI, KOF, LandXML samt 3D stikningslinje. Visualisering av Va- anlegget som 3D volumobjekter i AutoCAD.

Forkunnskaper

Du må ha noe erfaring fra planlegging og prosjektering. Grunnleggende kjennskap til Windows, AutoCAD.
Kurset holdes på norsk.

Kursledere

Martin Stensland / Inge Tørnes

Pris

kr 15.200,00

Kurs

Sandvika 29.01.2020 (Last ned) Påmelding
Sandvika 18.03.2020 (Last ned) Påmelding
Sandvika 13.05.2020 (Last ned) Påmelding
Martin  Stensland
Martin Stensland Novapoint VA
Mobil:
+47 90 50 94 84
NoSpam
Inge Tørnes
Inge Tørnes Novapoint VA
Tlf:
+47 913 27 008
NoSpam
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT