Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri
Grunnkurs | Klasserom
3 dager

Novapoint VA

Hvorfor ta kurset: For å få grunnleggende kunnskap og innføring i vann- og avløpsprosjektering med Novapoint VA. Praktisk gjennomgang og øvinger som effektiviserer prosjekteringen. Grunnkurset i Novapoint Basis er kursets første dag.

Målgruppe

Det passer for alle som prosjekterer vann og avløp i offentlig, kommunal eller privat virksomhet.

Innhold

Grunnleggende Novapoint med etablering av Quadrimodell, innlesing av SOSI-fil, oppretting av triangulert terrengoverflate og lag i grunnen. Gjennomgang av oppgaver, objekter, utforsker og egenskaper, samt vinduene plan, 3D, lengde- og tverrsnitt. Definere beregningsgrunnlag for kum og grøft, uttegning av VA tilpasset kart fra Quadri-modell til AutoCAD, samt oppretting av arbeidstegning i AutoCAD. Konfigurering av ledninger, kummer, grøftetverrsnitt samt konstruksjon. Konstruksjon av ledningstrasé i plan og profil. Redigeringsfunksjoner i plan og profil. Tegningsproduksjon med plan- og profiltegning, tverrsnitt-tegninger og kumskisser. Kobling mot veg, jernbane eller linjer i terrengmodellen. Rapporter med mengder, masser og stikningsdata. Eksport av ferdig prosjekt til SOSI, KOF. LandXML samt 3D stikningslinje. Visualisering av Va- anlegget som 3D volumobjekter i AutoCAD.
Innføring i bruk av Quadri eller i bygging av kumskisser i 3D!

Forkunnskaper

Du må ha noe erfaring fra planlegging og prosjektering. Grunnleggende kjennskap til Windows, AutoCAD.
Kurset holdes på norsk.

Kursledere

Martin Stensland / Inge Tørnes

Pris

kr 15.200,00

Kurs

Sandvika 04.12.2019 (Last ned) Påmelding
Sandvika 29.01.2020 (Last ned) Påmelding
Sandvika 18.03.2020 (Last ned) Påmelding
Sandvika 13.05.2020 (Last ned) Påmelding
Martin  Stensland
Martin Stensland Novapoint VA
Mobil:
+47 90 50 94 84
NoSpam
Inge Tørnes
Inge Tørnes Novapoint VA
Tlf:
+47 913 27 008
NoSpam
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT