Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri
Grunnkurs | Klasserom
3 dager

Novapoint Veg

Hvorfor ta kurset: For å få grunnleggende kunnskap og innføring i vegprosjektering med Novapoint Veg. Praktisk gjennomgang og øvinger som hjelper deg i gang med prosjekteringen.
Grunnkurset i Novapoint Basis er kursets første dag.

Målgruppe

Det passer for alle vegplanleggere i offentlig, kommunal eller privat virksomhet.

Innhold

Grunnkurs Basis tar for seg grunnleggende bruk av Novapoint med etablering av Quadri-modell, innlesing av SOSI-fil, oppretting av terrengoverflate og lag i grunnen. Gjennomgang av oppgaver, objekter, utforsker og egenskaper, samt vinduene plan, 3D, lengde- og tverrsnitt. De vil også bli tatt ut kart fra Quadri-modell til AutoCAD. 

Grunnkurs Veg vil gjennomgå oppretting av arbeidstegning og utførelse av linjekonstruksjon med horisontal- og vertikalgeometri. Opprettelse av vegmodell med tverrprofil- og masseberegning, flatebeskrivelse, samt enkel krysskonstruksjon. Uttegning av vegmodellen samt gjennomføring av sporingsanalyse. Tegningsproduksjon med plan- og profiltegning, normalprofil- og tverrprofiltegning.

Forkunnskaper

Grunnleggende kjennskap til Windows og AutoCAD. Deltakeren bør kjenne noen begreper fra vegfag eller ha gjennomført vegfaglig utdannelse for lettere kunne følge kurset med nødvendige ord og uttrykk.

Kurset holdes på norsk.

Kursledere

Daniel Sosna / Mats Fensholt

Pris

kr 15.200,00

Kurs

Sandvika 11.02.2020 (Last ned) Påmelding
Sandvika 22.04.2020 (Last ned) Påmelding
Daniel Sosna
Daniel Sosna Novapoint Veg
Tlf:
+47 67 81 71 36
NoSpam
Mats Fensholt
Mats Fensholt Novapoint Landskap og Prosjektleder Novapoint Produktbibliotek
Tlf:
+47 67 81 71 95
NoSpam
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT