Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri
Påbyggingskurs | Klasserom
1 dag

Detaljert overbygningsbeskrivelse i Novapoint Veg

Hvorfor ta kurset: Introduksjon til dialogene for overbygningsbeskrivelse slik at man blir bedre kjent med disse.
Ta kurset for å få bedre kontroll på overbygningsbeskrivelsen og for å møte krav fra byggherre og entreprenør om mer detaljert overbygningsprosjektering.

Målgruppe

Kurset passer for alle vegplanleggere i offentlig, kommunal eller privat virksomhet.

Innhold

For at planleggere skal kunne møte krav til detaljert prosjektering av overbygning vil kurset gjennomgå ulike løsninger for definering av overbygning i en vegmodell. Kurset er øvingsbasert og vil ta for seg bruk av indre fyllingsskråning, overganger på langs og på tvers i overbygningen, bruk av beregnede linjer for avgrensning av overbygningen og detaljert overbygningsbeskrivelse. Øvingene vil også ta for seg bruk av rehabiliteringsfunksjon for god tilpasning til eksisterende veg og for gjenbruk av eksisterende vegkropp som del av den nye overbygningen. Øvingene vil også se på ulike kombinasjoner av overbygningshåndteringen og det vil bli gjort en gjennomgang av dypsprengning.

Forkunnskaper

Novapoint Veg Grunnkurs, Windows og Autocad. Deltakeren bør kjenne noen begreper fra vegfag eller ha gjennomført vegfaglig utdannelse for lettere kunne følge kurset med nødvendige ord og uttrykk.

Kurset holdes på norsk.

Kursledere

Daniel Sosna

Pris

kr 5.900,00

Kurs

Sandvika 26.03.2020 (Last ned) Påmelding
Sandvika 28.05.2020 (Last ned) Påmelding
Daniel Sosna
Daniel Sosna Novapoint Veg
Tlf:
+47 67 81 71 36
NoSpam
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT